Nordisk Areal I AS

First Property Fund Management AS (FPFM) er et heleiet datterselskap av First Securities ASA. Selskapet ble

etablert i mars 2007, med ansatte med lang erfaring fra kapital- og eiendomsforvaltning i det norske markedet.

First Property Fund Management utøver rollen som forvalter for Nordisk Areal I AS. Som forvalter skal FPFM

drive kontinuerlig investeringsrådgivning og kapitalforvaltning for eiendomsselskapet. Forvalter skal videre utgjøre administrasjonen i eiendoms- selskapet, samt foreta den økonomiske forvaltningen

av selskapets eiendommer,

være ansvarlig for leietaker- håndtering,utleie, reforhandling, leietakertilpasninger og ombygninger.

NEAS er et av Norges ledende Facility

Management selskaper. For at du skal kunne fokusere på egen kjernevirksomhet,

tilbyr vi et omfattende spekter av tjenester og løsninger innen

Facility Management. Vi er for tiden over 300 dedikerte medarbeidere

som jobber mot følgende mål; å sørge

for enkelhet, forutsig- barhet og økt

produktivitet for våre kunder. Våre tjenester er tilpasset eiendomsut-viklere, eiendoms- besittere og leietakere. Vårt tjenestespekter spenner fra strategisk

rådgivning til praktiske servicetjenester.

Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en

aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Eiendomsfondet eies av de to investeringsselskapene

SpareBank 1 Eiendomsinvest

I AS og First Eiendomsinvest

I AS. Fondet forvaltes av First Property Fund Management AS.

Eiendomsporteføljen i Nordisk Areal I AS skal være bredt diversifisert i forhold til eiendomstyper, geografi

og leietakersammensetning, for å gi en best mulig verdijustert avkastning

til investorene hensyntatt fondets risikoprofil. Fondet har investert i

6 kontoreiendommer, hvorav 5 i Osloområdet,

samt en større handelsportefølje

i Sverige.

First Property Fund Management AS

PO Box 1441 - Vika, 0115 Oslo

Fjordalleen 16, Aker Brygge, 0250 Oslo

Telefon: 24 06 16 80

www.first.no

NEAS

Arnstein Arnebergs v. 28

Postboks 183, 1325 Lysaker

Telefon: 06700

www.neas.no

Adr: Mariboesgate 13 , 0183 Oslo.