Fullservice i ordets rette forstand

 

I Mariboesgate 13 har du som leietaker mulighet til å definere ditt eget servicenivå,

Avhengig av pris og kvalitet.

 

Vi kan tilby:

 

Kontorutvikling                        

Arealplanlegging                  

Rådgivning              

Arkitekttjenester                   

Ombygging              

Oppussing                             

 

Interiør

Kontormøbler

Kontormaskiner

Planter

Hygiene

 

Tekniske tjenester

Telefoni- og

       Dataløsninger

Trådløst nett

Vaktmestertjenester

3 personheiser

Flyttehjelp

Renhold

Ad hoc-oppdrag

 

Mat og drikke

Kantine

Servering under møter

Servering under

       konferanser

Bestilling av kaker

Kaffeautomater

Brusautomater

Vanndispensere

Kontorstøtte

Innkjøp av

      kontorrekvisita

Trykke visittkort

Lage trykksaker

Printing

Kopiering

Scanning

Dokumenthåndtering

Makulering

Posthåndtering

Service

Vakttelefon

Møteverter

Samlefaktura

Parkering

Gjesteparkering

Parkering for el-bil

Vektrom

Treningssal

Badstue

Garderobe/dusjer

Sikkerhet

  Vakthold

  Adgangskontroll

 ❏ Alarm internt

  Skallsikring

 

Rådgivning

Effektive

      arbeidsprosesser

Synergier mellom

      arbeidsområder

Benchmarking av

      Leveranser/tilbud

Adr: Mariboesgate 13, 0183 Oslo..