Adr: Mariboesgate 13 , 0183 Oslo.

 

Ludvig Mariboe ( 1781 - 1841 ) var en norsk

forretningsmann og politiker, født i København.

Han kom til Norge i 1804 og etablerte omfatt-

ende forretninger og industrielle foretak.

Han hadde mange offentlige tillitsverv, blant

annet var han stortingsmann 1830 og 1833 og

statsrevisor 1834 - 1839.  Mariboe ga ut det

liberale opposisjonsbladet Partouillen

1824 - 1832.

 

Kilde:  Wikipedia

 Mariboesgate:

 

Oppkalt i 1852 etter den danskfødte kjøpmannen Ludvig Mariboe, som kom til Norge

for å føre Bernt Ankers utenlandske korrespondanse og etablerte egen forretning etter

Ankers død.  Her lå tidligere Missionhuset, oppført i 1884, med en forsamlingssal med

plass til 700 mennesker.  Bygningen ble revet i 1930-årene.

 

Hammersborg:

 

Bydel i indre sentrum som bl.a. innebefatter:  Trefoldighetskirken, hovedbrann-

Stasjonen, OBOS administrasjon og deler av regjeringskvartalet.  Hammersborg

var på 1700-tallet en forstad til Christiania.  Navnet skriver seg fra Jens Christophersen

Hammer, kapellan hos slottspresten på Akershus.  Han eide omkring 1720 ”Pladsen

Hammersborg”.  Eldste kjente bebyggelse på Hammersborg var et lite kapell i tre,

Christi Kirke eller Christkirken, bygget 1626